هتل کریم خان | 09921616225

هتل کریم خان آموزش کارکنان. ادراک و ادراک بین صنعت و آکادمی به رسمیت شناختن شکاف بین نیازها و نیازهای صنعت مهمان‌نوازی بسیاری از محققان به تازگی در حال آماده‌سازی کارکنان آینده برای نقش خود هستند. مطالعاتی را انجام داد که شایستگی‌های مورد نیاز صنعت و آموزش آکادمیک را مقایسه می‌کنند. اکثر آن‌ها نتیجه گرفتند …

هتل سیمین بولیوار | 09921616225

هتل سیمین بولیوار یک که توسط شرکت بین‌المللی  اداره می‌شود. توسط دولت شانگهای کنترل می‌شود. مبلغ ۵۱.۲۱ درصد از سهم  را کسب کرد از گروه  در سال ۲۰۰۵ / ۲۰۱۸ اضافه می‌شود و به آن اضافه می‌شود. سهام اقلیت در هتل‌های با این خرید،  بزرگ‌ترین شد گروه هتل در چین و هفتمین گروه بزرگ گروه …