هتل فرجام | 09921616225

هتل فرجام محدودیت‌های ثبت سطح: باید در یکی از سطوح زیر ثبت‌نام کنید: تحصیلات تکمیلی. این درس ممکن است برای اعتبارات اضافی تکرار نشود. تجارت الکترونیک برای توریسم و مهمان‌نوازی ۳ ساعت اعتباری. این دوره بررسی خواهد کرد که چگونه و چرا تجارت الکترونیکی و اینترنت بر گردشگری، مهمان‌نوازی و صنایع سرگرمی تاثیر گذاشته‌است. این …