هتل سیمین بولیوار | 09921616225

هتل سیمین بولیوار یک که توسط شرکت بین‌المللی  اداره می‌شود. توسط دولت شانگهای کنترل می‌شود. مبلغ ۵۱.۲۱ درصد از سهم  را کسب کرد از گروه  در سال ۲۰۰۵ / ۲۰۱۸ اضافه می‌شود و به آن اضافه می‌شود. سهام اقلیت در هتل‌های با این خرید،  بزرگ‌ترین شد گروه هتل در چین و هفتمین گروه بزرگ گروه …